Büyük dil modellerinin güvenlik ve gizlilik zorluklarını aşmak

Büyük Dil Modelleri (LLM’ler) üretken yapay zeka inovasyonunu teşvik eder ancak güvenlik ve gizlilik risklerini de beraberinde getirir.